Sportovní chování

Inspirující příklady sportsmanship ve sportu

0 Comments

Vítáme vás v první části našeho článku, který je věnován inspirujícím příkladům sportsmanship ve světě sportu. Sportsmanship, česky sportovní chování, zahrnuje soubor hodnot, které jsou neoddělitelně spjaté s fair play, respektem k soupeřům a etikou…