Sportovní fanatismus

Fanatismus ve sportu: Odkrývání motivací a identit fanoušků

0 Comments

I. Úvod Fanatismus ve sportu je fascinujícím jevem, který zahrnuje vášnivou oddanost a loajalitu k určitému sportovnímu týmu, hráči nebo sportovní události. Tento jev má hluboké kořeny v psychologii jednotlivce a sociální dynamice kolektivního fanouškovství.…